Bar's Leaks Liquid


  • Stoppar & förhindrar upp till 0,9 mm stora läckor internt och externt

  • Återcirkulerar fritt för att förhindra framtida läckor

  • Täpper inte till kylsystemet

  • Skyddar kylsystemet

  • Innehåller slipmedel för att hålla systemet rent

  • Reducerar skador sammankopplade med kavitation

  • Förhindrar & reducerar bildning av rost, beläggning och slam

  • Fördröjer oxidation och korrosion

  • Tystar högljudd vattenpump

  • Kompatibel med alla märken av frysskyddStoppar läckor upp till 0,9 mm
Täpper inte till kylsystemet
Förhindrar framtida läckor
Skyddar kylsystemet