Bar's Leaks Nural


  • Tar bort rost och avlagringar från kylsystemet.

  • Skadar inte gummi, plast och lättmetaller

  • Innehåller inga syror


Täpper inte till kylsystemet
Skyddar kylsystemet