Bar's Leaks Original


  • Stoppar & förhindrar upp till 0,9 mm stora läckor internt och externt

  • Återcirkulerar fritt för att förhindra framtida läckor

  • Täpper inte till kylsystemet

  • Skyddar kylsystemet

  • Innehåller slipmedel för att hålla systemet rent

  • Reducerar skador sammankopplade med kavitation

  • Förhindrar & reducerar bildning av rost, beläggning och slam

  • Fördröjer oxidation och korrosion

  • Tystar högljudd vattenpump

  • Kompatibel med alla märken av frysskydd


Bar’s Leaks stoppar läckage upp till 0,9 mm
Stoppar läckor upp till 0,9 mm
Bar’s Leaks täpper inte till kylarsystemet
Täpper inte till kylsystemet
Bar’s Leaks förebygger framtida läckage
Förhindrar framtida läckor
Bar’s Leaks skyddar kylarsystemet
Skyddar kylsystemet