Motor Och Avgasbehandling


  • Reducerar avgasrök Förbättrar oljans viskositet

  • Ökar oljetrycket

  • Förbättrar förbränningskammarens kompression

  • Stoppar slitage av metall mot metall

  • Tystar högljudda ventiler och ventillyftareStoppar avgasrök
Tystar ljud
Förbättrar kompression