Radiator Stop Leak Powder


  • Stoppar upp till 0,9 mm stora interna och externa läckor

  • Täpper inte till kylsystemetStoppar läckor upp till 0,9 mm
Täpper inte till kylsystemet
 
 

Alternativprodukter: