Hur Bar's Leaks Radiator Stop Leak fungerar

Den enda OEM läckagestopparen

Inter som andra produkter för radiatorläckor


Bar's Leaks Radiator Stop Leak fungerar annorlunda än alla andra produkter för radiatorläckor på marknadent.  Enkelt sagt, den stoppar läckorna i läckan och inte på läckan.  

Den är gjord av miljoner av små partiklar som färdas genom kylsystemet.  Många produkter som stoppar läckor i radiatorer är gjorda av stora partiklar som täpper till både läckor och kylsystemet!  Tillverkare rekommenderar att alla olösliga partiklar i kylsystemet inte ska vara större än 700 mikrometer.  Bar's Leaks Radiator Stop Leak är mindre än tillverkarens rekommendationer på 420 mikrometer.

Se skillnaden själv med  Bar's Leaks konservburksdemo och  Bar's Leaks Radiator Stop Leak Demo .  Demonstrationen med konservburken är enkel att återskapa för att själv se resultaten!

Stoppar externa kylsystemläckor

När den når en extern läcka, rör den sig mellan hålen, gliporna och sprickorna och samlas runt yttersidan av läckan.  Sen byggs den inåt och täpper effektivt till läckan. När den utsätts för luft, expanderar den upp till 15% i storlek och skapar en god tätning som är kapabel att hålla i tryck högre än de som maximalt finns i kylsystem.  Det resulterar i en stark tätning som inte täpper till ditt kylsystem.

Stoppar interna kylsystemsläckor

Du kan se mjölkig brun kylarvätska från en inre oljekylarläcka.  Bar's Leaks Radiator Stop Leak tätar porositetsläckor i gjutjärn och aluminium.

Stoppar huvudpackningsläckor

Partiklarna i Bar's Leaks Radiator Stop Leak brinner när de utsätts för värmen i förbränningskammaren och skapar en hård tätning i mindre huvudpackningsläckor.  För större huvudpackningsläckor, rekommenderar vi Bar's Leaks Head Gasket Repair 1 Step eller Head Gasket Repair PRO

Förhindrar framtida läckor

Rör sig fritt inuti kylsystemet, redo att stoppa både externa eller interna radiatorläckor

Rengör kylsystemet

Gjord med aggressiva slipmedel som bekämpar avlagringar, slam och andra beläggningar

Skyddar mot kavitation

Kavitationsskada orsakas av mikroimplosioner skapade av hålrum med lågt tryck från vattenpumpens kompressorhjul.  Bar's Leaks Radiator Stop Leak hjälper till att slå sönder luftbubblorna innan de kan orsaka skador. 

Bar's Leaks radiatorprodukter

Bar's Leaks ger ett enkelt akutläckagestopp till en komplett servning för att bibehålla och skydda alla delar av ditt kylsystem.